Logo
Certifikovaný program primární
prevence pro žáky MŠMT
Akreditované školení
pro učitele MŠMT

3. místo za ČR v soutěži Evropská
síť prevence kriminality (EUCPN)

Videa
Galerie
Červená knihovna

Komixy
Facebook
facebook

Projekty

Projektem Bezpečný internet s ČSOB můžeme školám i organizacím sdružující dospívající financovat certifikované školení od MŠMT Řidičský průkaz internetového surfaře, které je určené pro žáky základních i středních škol a je složeno z pěti lekcí, které se zabývají aktuálními riziky internetu - kyberšikana, sexting, sociální sítě, netolismus, phishing, stalking, hoaxy a další. Rádi bychom v rámci projektu proškolili 1 500 dospívajících. Školení je zaměřeno nejen na získání specifických znalostí v rámci bezpečného chování na internetu a při používání moderních technologií, ale také na osobnostní rozvoj, posílení empatie k obětem a také prohloubení třídních vztahů jako základního kamene v boji proti kyberšikaně, zneužívání sociálních sítí, stalkingu atd. Ze zpětné vazby účastníků projektu (žáci, učitelé, rodiče) je zřejmé, že má pozitivní dopad na jejich vnímání a vzorce chování, proto si myslíme, že je školení pro dospívají prospěšné a efektivní. Pokud máte o školení zájem, stačí se nám ozvat na našich kontaktech! Projekt je realizován díky finanční podpoře ČSOB.